CONDIŢII DE PARTICIPARE

Sunt acceptate la Festival orice fel de mărfuri şi produse. inclusiv servicii şi înscrisuri legate de comercializarea lor, cu condiţia ca acestea să se încadreze în tematica manifestării-FESTIVAL DE
SPIRITUALITATE, MEDICINĂ NATURISTĂ ȘI TERAPII COMPLEMENTARE.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu admite acele exponate care nu se încadrează în tematica expoziţiei, precum şi cele care apar ca fiind dăunătoare şi periculoase, expozantul fiind exclusiv răspunzător de respectarea întocmai a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în România şi în plan internaţional, pe care se obligă să le cunoască în detaliu. Obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege revine exclusiv în sarcina expozantului.
Este permisă vânzarea cu amănuntul cu respectarea legislaţiei în vigoare de către fiecare expozant. Este absolut necesară, prezentarea, în cazul oricărui control, a tuturor documentelor impuse de derularea acestei activităţi. Respectarea legislaţiei este în sarcina expozantului.

II. ÎNSCRIERE – ADMITEREA PARTICIPĂRII
Admiterea participării de către organizator se efectuează astfel:
– Expozantul trimite Adeziunea-Contract de participare la holistictherapybc@gmail.com până cel mai târziu la data de 10 mai 2024.
– Organizatorul va analiza şi va aproba participarea firmei şi a spaţiului de expunere solicitat în maxim 48 de ore.
Din acest moment, Adeziunea-Contract devine contract obligatoriu pentru ambele părţi în funcţie de condiţiile comunicate, expozantul având obligația să achite taxa de participare de 200 lei în contul societății.
Atribuirea spaţiilor de expunere se va face în limita disponibilităţilor, în ordinea achitării costurilor de participare şi pe baza altor criterii pe care organizatorii le vor stabili, în funcţie de specificul acţiunii, până pe data de15 mai, ora 12.00, dată la care trebuie să achitați și taxa de subânchiriere stand în valoare 200 lei/mp.
După această dată nu mai acceptăm înscrieri. În cazul în care, după termenul limită stabilit, expozantul renunţă la participare, acesta pierde dreptul de a i se restitui sumele plătite.
Organizatorul poate anula participarea expozantului care nu a plătit costul de participare în termenele prevăzute.

III. PRELUAREA-PREDAREA SPAŢIULUI si FUNCŢIONAREA STANDULUI

Expozantul are obligaţia să asigure montarea/demontarea standului de promovare în afara programului de funcţionare a Festivalului; amenajare: în data de 16 mai până la ora 13:00 iar dezamenajare: in data de 19 mai, după ora 16.00.

Expozantul poate utiliza numai spaţiile de expunere alocate si trebuie să se asigure că standul de expunere folosit ( masa de expunere) este acoperită până la pardoseală cu un material textil(asiguram noi materialul textil) pentru a împiedica expunerea cutiilor de depozitare.
În caz de nerespectare a celor de mai sus, la următoarea ediţie organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta înscrierea expozantului sau de a nu-i acorda prioritate în alocarea spaţiului.

IV. PROGRAM DE DESFĂŞURARE
Programul zilnic pentru expozanți și vizitatori:

Joi – 16 mai – 14.00 – 21.00
Vineri și sâmbătă –respectiv 17, 18 mai – 10.00 – 21.00
Duminică – 19 mai – 10.00 – 16.00

Expozantul are obligaţia să termine amenajarea standului cu cel puţin o oră înaintea deschiderii acţiunii; în caz contrar, organizatorul putând considera că expozantul şi-a anulat participarea şi spaţiul va putea fi alocat unui alt expozant.

V. PUBLICITATE
Expozantul are dreptul să facă publicitate cu profesionalism produselor sale în incinta propriului stand;. Distribuirea de prospecte, pliante şi mostre în afara standurilor închiriate poate fi făcută cu aprobarea prealabilă a organizatorului.

VI. ASIGURARE ŞI RĂSPUNDERE
Organizatorul asigură paza generală a spaţiului expoziţional, fără însă a fi ţinut răspunzător de integritatea bunurilor şi materialelor expozanţilor în timpul programului zilnic al expoziţiei;
în cazul dispariţiei unui exponat/obiect din stand, în perioada în care organizatorul nu mai este ţinut răspunzător pentru siguranţa bunurilor, expozantul este obligat să semnaleze imediat acest lucru organizatorului şi organelor de Poliţie. Pe această cale recomandăm ca expozantul să se asigure că standul propriu, după orele 21:00, să fie acoperit (material textil/ plastic mat) în cazul în care produsele expuse nu se pot depozita pe perioada nopţii în cutii, sub masa de expunere.

Expozantul este deplin răspunzător de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor *) şi accidentelor în spaţiul expoziţional. Este strict interzis fumatul în incinta spaţiului de expunere.

VII. ARBITRAJ
Orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu manifestarea, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau realizarea acestuia, se va soluţiona pe cale amiabilă între organizator şi expozant. In caz contrar, soluţionarea se va face prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Arbitrată al acestei Curţi.
*) în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997. aprobată de Legea 212/1997

Organizator Expozant,
HOLISTIC THERAPY SRL Bacău

FORMULAR ÎNSCRIERE

Trage fotografia sau incarcă fotografia